პროექტები

ავლაბრის მოედანი

დრო: 2019 წელი
განხორციელებული სამუშაოები:

წითელი ზებრა გადასასვლელები

შესრულების მეთოდები:

ფლეტი

გამოყენებული მასალები:

ცივი პლასტი

ბოგდან ხმელინცკის ქუჩა

დრო: 2019 წელი
განხორციელებული სამუშაოები:

დაიხაზა წითელი ზებრა გადასასვლელები

შესრულების მეთოდები:

ფლეტი

გამოყენებული მასალები:

ცივი პლასტი

ზურაბიშვილის ქუჩა, ქეთევან წამებულის ქუჩა

დრო: 2018 წელი
განხორციელებული სამუშაოები:

დაიხაზა ქვეითთა გადასასვლელები

შესრულების მეთოდები:

ფლეტი

გამოყენებული მასალები:

ცივი პლასტი

პეკინის ქუჩა

დრო: 2017 წელი
განხორციელებული სამუშაოები:

დაიხაზა წითელი ზებრა გადასასვლელები

შესრულების მეთოდები:

ფლეტი

გამოყენებული მასალები:

ცივი პლასტი

სითი მოლი

დრო: 2019 წელი ოქტომბერი
განხორციელებული სამუშაოები:

ზებრა გადასასვლელები

შესრულების მეთოდები:

ფლეტი

გამოყენებული მასალები:

ცივი პლასტი