დემარკირება

დემარკირება

საგზაო მონიშვნების დემარკირება (წაშლა)

დროებითი და მუდმივი საგზაო მონიშვნების დემარკირება გამოიყენება საგზაო, საპარკინგე ან სხვა საღებავების მოსაშორებლად. კომპანია გთავაზობთ სადემარკაციო სამუშაოების შესრულებას 3 მეთოდის გამოყენებით: წყლის ჭავლით, ლითონის ბურთულაკებითა და ფრეზირებით.