პროექტები

თამარ მეფის გამზირი

განხორციელებული სამუშაოები:

საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნები, უწყვეტი და წყვეტილი გამყოფი ხაზები, მიმართულების მაჩვენებელი ისრები, ბასლაინები, სავალი ნაწილის ნაპირის აღმნიშვნელი ხაზები, ზებრა გადასასვლელები…

გამოყენებული მასალები:

თერმო და ცივი პლასტი

თბილისის ბოტანიკური ბაღი

დრო: 2020 წლის ნოემბერი
განხორციელებული სამუშაოები:

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემა, ჰორიზონტალური მონიშვნები, ველობილიკები და საპარკინგე სივრცეები, საგზაო ნიშნები, შლაგბაუმი.

გამოყენებული მასალები:

თერმო და ცივი პლასტით

კუპრაძის ქუჩა

დრო: 2022 წელი იანვარი
განხორციელებული სამუშაოები:

წითელი და თეთრი ზებრა გადასასვლელები, მიმართულების მაჩვენებელი ისრები

შესრულების მეთოდები:

ბრტყელი (ე.წ. ფლეტი)

გამოყენებული მასალები:

თერმო და ცივი პლასტი

კანდელაკის ქუჩა

დრო: 2021 წელი ივლისი
განხორციელებული სამუშაოები:

დაიხაზა ბასლაინები

გამოყენებული მასალები:

ცივი პლასტი და თერმო პლასტი

რუსთავის გზატკეცილი

დრო: 2021 წელი ოქტომბერი
განხორციელებული სამუშაოები:

უწყვეტი და წყვეტილი გამყოფი ხაზები, მიმართულების მაჩვენებელი ისრები, სავალი ნაწილის ნაპირის აღმნიშვნელი ხაზები, ზებრა გადასასვლელები

შესრულების მეთოდები:

ბრტყელი (ე.წ. ფლეტი)

გამოყენებული მასალები:

თეთრი თერმოპლასტი, თეთრი, წითელი და ყვითელი ცივიპლასტი