პროექტები

მ2

დრო: 2019 წელი
განხორციელებული სამუშაოები:

ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების დამონტაჟება

ვენდისი

დრო: 2018 წელი
განხორციელებული სამუშაოები:

მიმართულების მაჩვენებელი ისრები

შესრულების მეთოდები:

ფლეტი

გამოყენებული მასალები:

ყვითელი თერმო

ბორჯომი

დრო: 2018 წელი
განხორციელებული სამუშაოები:

ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემების დამონტაჟება

ბარათაშვილის ქუჩა

დრო: 2018 წელი ოქტომბერი
განხორციელებული სამუშაოები:

წყვეტილი - უწყვეტი ზოლები

შესრულების მეთოდები:

ფლეტი

გამოყენებული მასალები:

თერმო პლასტი

გუდვილი

დრო: 2018 წელი
განხორციელებული სამუშაოები:

დაიხაზა პარკირების ზონა, ზებრა გადასასვლელები

შესრულების მეთოდები:

ფლეტი

გამოყენებული მასალები:

ცივი პლასტი