პროექტები

Tegeta Motors ბათუმი

დრო: 2021 წელი
განხორციელებული სამუშაოები:

პარკინგი, საგზაო ნიშნების მონტაჟი

შესრულების მეთოდები:

ფლეტი

გამოყენებული მასალები:

ცივი პლასტი

რუსთაველის ქუჩა

დრო: 2021 წელი მაისი
განხორციელებული სამუშაოები:

ბასლაინები, ღერძულა ხაზები და წყვეტილები

გამოყენებული მასალები:

ცივი და თერმო პლასტი