პროექტები

ხიზანიშვილის ქუჩა

დრო: 2021 წელი დეკემბერი
განხორციელებული სამუშაოები:

ორღერძულა ხაზები, ე.წ bus line

შესრულების მეთოდები:

ბრტყელი (ე.წ. ფლეტი)

გამოყენებული მასალები:

ყვითელი თერმოპლასტი

ქ. ზესტაფონი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა, კვალითის დასახლება

დრო: 2021 წლის ოქტომბერი
განხორციელებული სამუშაოები:

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემების შედგენა (თანამონაწილეობით)

ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშვნების დატანა და საგზაო ნიშნების განთავსება.

ჰორიზონტალური მონიშვნები: სავალი ნაწილის გამყოფი ღერძულა, ორმაგი ღერძულა, წყვეტილი და უწყვეტი, გზის ნაპირის აღმნიშვნელი ზოლები, ზოლებზე მოძრაობის მიმართულების მაჩვენებელი ისრები, ქვეითთა გადასასვლელის აღმნიშვნელი მონიშვნები (ე.წ. ზებრა), სატრანსპორტო საშუალებების პარკირებისთვის განკუთვნილი ადგილის აღმნიშვნელი ზოლები, „სდექ ხაზები“, დათმობის აღმნიშვნელი სამკუთხედები და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა აუცილებელი მონიშვნები,

საგზაო მოძრაობის ორგანიზების სქემებით გათვალისწინებული საგზაო ნიშნები.

შესრულების მეთოდები:

ბრტყელი (ე.წ. ფლეტი), წერტილოვანი (dot-line)

გამოყენებული მასალები:

თერმო, ცივი პლასტი, აკრილი

ჭიჭინაძის ქუჩა

დრო: 2021 წელი ოქტომბერი
განხორციელებული სამუშაოები:

ღერძულა ხაზები, ზებრები, ისრები და სხვა მონიშვნები.

შესრულების მეთოდები:

ფლეტი

გამოყენებული მასალები:

თერმო და ცივი პლასტი (ყვითელი/თეთრი)

უდაბნო

დრო: 2021 წელი
განხორციელებული სამუშაოები:

ღერძულა ხაზები

გამოყენებული მასალები:

აკრილის საღებავი

მშრალი ხიდის ტერიტორია

დრო: 2021 წელი ოქტომბერი
განხორციელებული სამუშაოები:

ყვითელი ზებრა გადასასვლელები, ღერძულა ხაზები

შესრულების მეთოდები:

ფლეტი

გამოყენებული მასალები:

ყვითელი ცივი პლასტი, თერმო პლასტი