პროექტები

წერეთლის გამზირი

განხორციელებული სამუშაოები:

საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნები, ველობილიკები, ქვეითთა გადასასვლელები, სპეციალური მონიშვნები

გამოყენებული მასალები:

თერმო და ცივი პლასტი

მელიქიშვილის გამზირი

განხორციელებული სამუშაოები:

საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნები, უწყვეტი და წყვეტილი გამყოფი ხაზები, მიმართულების მაჩვენებელი ისრები, ბასლაინები, სავალი ნაწილის ნაპირის აღმნიშვნელი ხაზები, ზებრა გადასასვლელები…

გამოყენებული მასალები:

თერმო და ცივი პლასტი

ქეთევან დედოფლის გამზირი

განხორციელებული სამუშაოები:

საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნები, უწყვეტი და წყვეტილი გამყოფი ხაზები, მიმართულების მაჩვენებელი ისრები, ბასლაინები, სავალი ნაწილის ნაპირის აღმნიშვნელი ხაზები, ზებრა გადასასვლელები…

გამოყენებული მასალები:

თერმო და ცივი პლასტი

ლუკოილის ავტოგასამართი სადგური

განხორციელებული სამუშაოები:

მიმართულების მაჩვენებელი ისრები, გამყოფი ხაზები, სიჩქარის შეზღუდვის ნიშნები

გამოყენებული მასალები:

ცივი პლასტი

ცენტრალური მაგისტრალი

ლოკაცია:

დასავლეთ საქართველო, Gulf Store-ის მიმდებარე ტერიტორია

გამოყენებული მასალები:

ორკომპონენტიანი ცივი პლასტი