Security alarms

კლავიატურა 4 ან 8 ზონიანი

კლავიატურა 4 ან 8 ზონიანი

See More
სახანძრო საკონტროლო პანელი 4 და მეტი ზონით

სახანძრო საკონტროლო პანელი 4 და მეტი ზონით

See More
შუშის მსხვრევის დეტექტორი

შუშის მსხვრევის დეტექტორი

See More
მოძრაობის დეტექტორი

მოძრაობის დეტექტორი

See More
მოძრაობის დეტექტორი 360 გრადუსით

მოძრაობის დეტექტორი 360 გრადუსით

See More
განგაშის მაუწყებელი სირენა სტრობ ნათურით

განგაშის მაუწყებელი სირენა სტრობ ნათურით

See More
აკუმულიატორი 12v 7a

აკუმულიატორი 12v 7a

See More